Spiegelkarpers melden via de mail of de app


24 april 2019 | Redactie

Karpers melden? Heeft dat zin? Is dat leuk? Is dat betrouwbaar? Vaste melders weten meestal wel waar ze aan toe zijn bij hun SKP, maar wat als je die SKP-coördinator of matcher niet kent? Dan is er al gauw (begrijpelijk) aarzeling en scepsis. Om het vertrouwen van die karpervissers te winnen heeft de Matching Community samen met de Belangenvereniging Verantwoord Karperbeheer (BVK) gezocht naar een nieuwe, simpele en vooral ook betrouwbare, discrete manier van karpers melden in Nederland en Vlaanderen. 

 

Deze projectspiegel zwom van Amsterdam via Enkhuizen naar het Haringvliet. Voor dat soort terugmeldingen doen de vrijwilligers het!

 

Spiegelkarpermeldingen zijn bij de BVK van grote waarde. Om dat te begrijpen hoef je alleen maar even de rubriek ‘Spiegel van de maand’ op de website www.karperbeheer.nl erop na te slaan.

Maar wat is het directe voordeel voor jou als karpervisser om spiegelkarpers te melden?

 

Uit ervaring weet de BVK dat karpervissers om heel verschillende redenen melden:

-              Nieuwsgierigheid naar de geschiedenis en achtergrond van de door jou gevangen karper.

-              Je waardering laten blijken voor het werk van SKP’s.

-              Beseffen dat je met meldingen een bijdrage levert aan mooie karperbestanden.

 

 

Spiegelkarper

Voor de BVK maakt het niet uit waarom je meldt, áls je maar meldt. Toch is het goed te zien dat er een groeiend aantal (vooral jongere) karpervissers puur uit nieuwsgierigheid hun vangst melden. Waar is mijn spiegelkarper uitgezet? Is die wel uitgezet? Hoe oud is die karper en wat is de groei? Maar ook degene die uit waardering of plichtsgevoel een spiegelkarper melden, zijn bij de BVK aan het goede adres. Er wordt echt wel wat gedaan met die meldingen! Sterker; de mooiste karperbestanden en beste uitzetprogramma’s worden gebaseerd op de analyse van spiegelkarpermeldingen. De BVK weet zo langzamerhand steeds beter hoeveel en waar we het beste karper uitzetten, maar ook welk uitzettype het meest geschikt is in gegeven omstandigheden. En als dat je nog niet overtuigt om te melden, weet dan dat juist resultaten van SKP-monitoring waterbeheerders en andere instanties over de streep kunnen trekken bij het instemmen met een karperuitzetprogramma.

 

Uitlekken

Waarom niet? Waarom dan toch De BVK hoort verschillende geluiden:

-              Ik heb spiegelkarpers gemeld, maar ik zie zelden een match met mijn vangst en zelfs vaak geen antwoord.

-              Ik hoef niks te weten over m’n vangst. Ik vang liever onbekende karpers.

-              Ik meld niet want ik weet niet waar en bij wie?

-              Ik ben bang dat mijn vangsten uitlekken en anderen profiteren.

 

Om met het laatste te beginnen: De BVK (als karpervissers) snapt terdege dat de vrees voor openbaarheid en publiciteit van vangsten je kan tegenhouden om te melden. Karpervissers zijn op hun rust gesteld en geen enkele karpervisser zit te wachten op een run (nou ja wel op een ‘fluiterrun’  op zijn water/stek omdat er zulke mooie karpers zwemmen. Zo simpel is dat.

 

MATCHERS

Om die reden werkt de BVK bij de Matching Community uitsluitend met matchers en SKP-coördinatoren die een integriteitsverklaring hebben getekend. Nee, daarmee geen 100% garantie dat het niet toch een keer fout gaat. Maar je kunt er wel van verzekerd zijn dat de bij de BVK aangesloten matchers de wensen en de privacy van de melder voorop stellen en elke melding discreet behandelen.

 

 

Karper op de mat is prettig bij het matchen en verraadt niks over de vangplaats...

 

Meldapp

Met de Matching Community wil de BVK vooral het gemak dienen. Weet je niet bij welk SKP je moet zijn? Dan ook brengt het algemene meldadres uitkomst. Mochten de uitzetfoto’s niet in het bezit zijn  gekomen van de BVK dan zorgen ze er, in overleg  met de melder, voor dat je melding op de goeie plek komt.

Binnenkort verwacht de BVK in navolging van SKP-GHV (Den Haag) een webapp te lanceren zodat je je foto vanaf de waterkant direct kunt delen met de Matching Community. De BVK  is heel benieuwd of en hoe dat met de meldapp gaat werken. Hou het nieuws daarover in de gaten!

 

Verbeteren

Het is echt waar: hoe meer meldingen hoe beter. Doe het voor jezelf of voor de goeie zaak: meld die spiegelkarpers (tenminste met foto van linkerflank!), waar ook gevangen! Match of niet, de BVK heeft altijd wel iets te vertellen over je vangst. Laat ons vooral weten of de afhandeling van je melding naar je zin is. De BVK wil zichzelf altijd graag verbeteren!

 

Zodra je een spiegelkarper meldt op spiegelkarpermelden@outlook.com kom je er snel achter hoe het precies werkt. Probeer het eens!

 

Namens de BVK; Filip Matthys en Joris Weitjens

 


Reactie plaatsen


 

Uw reactie is meer dan welkom en zal bij goedkeuring door de redactie geplaatst worden.

 

Reacties (0)


Er zijn nog geen reacties geplaatst.