Doelgericht Adverteren in de (Karper)hengelsport


 

Publishing House & Facilities B.V. heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld als de meest veelzijdige mediapartner binnen de hengelsportmarkt. Niet alleen in print als exploitatieverantwoordelijke uitgever van Hét Visblad, namens Sportvisserij Nederland, maar óók met haar 4 specialistische titels als Dé Karperwereld, Dé Roofvis, Witvis Totaal en Zeehengelsport.

 

Hiermee bieden wij de markt de mogelijkheid om de sportvisser niet alleen zeer breed, maar ook doelgericht te benaderen. Dit specialisme is ook andere partijen opgevallen en heeft ervoor gezorgd dat Publishing House & Facilities inmiddels ook de mediapartner is van Sportvisserij Vlaanderen, HSV Groot Rotterdam, HSV Amsterdam, HSV Delflanden, HSV Haarlem en voor de Federatie Fryslân met hun uitgave Fisk & Wetter.

 

Naast dit gehele print gebeuren heeft Publishing House & Facilities B.V. haar expertise door de jaren heen laten gelden op het gebied van evenementen. Zeker door de overname in 2015 van de VISMA beurs van de Ahoy organisatie in Rotterdam. Zo kan Publishing House & Facilities een evenement aan haar sportvissers en haar relaties aanbieden, ieder met hun eigen identiteit en mogelijkheden waar beleving de boventoon voert.

 

Eén essentiële schakel ontbrak nog binnen ons communicatie aanbod een uitgefilterd online platform, voorzien van alle sociale mediakanalen en de nieuwste technieken. Achter de schermen hebben we de afgelopen maanden hard gewerkt in samenwerking met online marketeers en  webbouwers, om óók hierin een voortrekkersrol te kunnen gaan vervullen met onze nieuwe sites; www.hengelsporthuis.com , www.dekarperwereld.nl, www.deroofvis.nl  , www.witvistotaal.nl, www.zeehengelsport.nl. en op evenementengebied met onze sites en www.visma.nl 

 

Hiermee kunnen wij u een compleet off- en online communicatieplan voorleggen, dat qua bereik door geen enkele partij kan worden geëvenaard en bieden wij u een ‘one stop shop’ adres

 

PRINT


Het Visblad
 
Het Visblad
Dé Karperwereld 
Dé Roofvis
 
Dé Roofvis
Witvis totaal
 
Witvis Totaal
Zeehengelsport
 
Zeehengelsport

 

 

Online


Hengelsport breed

Social Media: Facebook, Instagram en Youtube
Nieuwsbrieven: Maandelijks
 

Voor de karpervissers

Social Media: Facebook, Instagram en Youtube
Nieuwsbrieven: Maandelijks
 

Voor de roofvissers

Social Media: Facebook, Instagram en Youtube
Nieuwsbrieven: Maandelijks
 

VOOR DE WITVISSERS

Social Media: Facebook, Instagram en Youtube
Nieuwsbrieven: Maandelijks
 

VOOR DE Zeehengelsport

Social Media: Facebook, Instagram en Youtube
Nieuwsbrieven: Maandelijks
 
 

 

Event


VISMA Ahoy Rotterdam
 

VISMA Ahoy Rotterdam

Aantal dagen: 3
Social media: Facebook, twitter & YouTube
 

 

Facilitair


 
Heeft u zelf een idee op het gebied van vormgeving, tekstschrijven, toegesneden media advies, schroom dan niet om uw ideeën eens met ons te spiegelen. Door onze full-service organisatie en de kortingen die wij genieten door onze volume inkoop bij drukkerijen en verzendorganisaties, kunnen wij tegen zeer concurrerende prijzen uw plannen realiseren. Voor u is dit dus echt "One stop shopping" met een echte mediapartner.

 

Informatie 

Neem contact op met onze projectmanager voor meer informatie over de marketing mogelijkheden bij Publishing House & Facilities B.V.
Waldo te Kloeze
Projectmanager Hengelsport
 
Postbus 119, 7000 AC Doetinchem
(0314) 340 150
(0314) 346 675
Jesper Hoogeveen
Projectmanager Hengelsport
 
Postbus 119, 7000 AC Doetinchem
(0314) 340 150
(0314) 346 675
 
 
 
 
 
Wist u dat?
Vissen is één van de meest beoefende buitenactiviteiten in Nederland en België
 
Nederland kent tegen de 2.000.000 sportvissers, die zich vanuit hun hobby sterk betrokken voelen bij de natuur in en rondom het water.
Een belangrijk kenmerk van de sportvisserij - en dat vormt ook haar kracht - is dat deze vrijetijdsbesteding dwars door alle lagen van de bevolking heen gaat. Daarbij valt de sterk groeiende belangstelling onder de jeugd in het oog, met meer dan 550.000 beoefenaars van jonger dan 15 jaar. Vullen we dit aantal aan met de 292.000 vrouwen en 1.113.000 mannen die een hengeltje uitgooien, dan spreken we over de grootste groep waterrecreanten.. Een groep die in Nederland alleen economisch gezien goed is voor een omzet van bijna 700 miljoen euro.
 
Kenmerkend voor de moderne sportvisserij is de steeds verder toenemende specialisatie in de verschillende hengelsportdisciplines. Deze specialisten kunnen worden gekenmerkt als de ‘trendsetters’ van de sportvisserij!
 
Publishing House & Facilities B.V. heeft deze ontwikkeling vroegtijdig herkend en bracht als eerste special interest uitgeverij diverse specialistische hengelsportperiodieken op de markt in Nederland en België, met de toevoeging van onze evenementen en de uitrol van onze online activiteiten zijn wij klaar voor de toekomst!